Zespół

dr n. med Katarzyna Pośpiech-Gąsior

Specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii oraz genetyki klinicznej. Starszy asystent w Klinice Położnictwa i Perinatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje w Klinice Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w tamtejszej Pracowni Ultrasonograficznej oraz Echokardiografii Płodowej a także na Oddziale Patologii Ciąży, Bloku Porodowym, Poradni Patologii Ciąży.

Specjalizuje się w badaniach prenatalnych/genetycznych, echokardiografii płodowej, poradnictwie przedkoncepcyjnym, prowadzeniu ciąży o prawidłowym i patologicznym przebiegu oraz w wysokospecjalistycznej diagnostyce z zakresu wad genetycznych oraz anomalii rozwojowych płodu. Ponadto konsultuje pary z problemami rozrodu, poronieniami i powikłaniami dotyczącymi donoszenia ciąży.

Wykonuje inwazyjne zabiegi prenatalne takie jak amniopunkcję genetyczną płodów z wysokim ryzykiem wystąpienia aberracji chromosomowych.

Posiada certyfikat podstawowy oraz certyfikaty zaawansowane Fetal Medicine Foundation z Londynu, I, II trymestru ciąży potwierdzające wysoką jakość przeprowadzanej przez nią diagnostyki ultrasonograficznej w ocenie ryzyka wad genetycznych płodu, liczne podstawowe i zaawansowane certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz prestiżowy certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – Badania Serca Płodu.

Mama 12 letniej Mai i 8 letniego Jasia.


dr Dagna Ochrem

Absolwentka V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (profil biol.-chem. UJ) a następnie Wydziału Lekarskiego UJ Collegium Medicum. W trakcie studiów przez rok przebywałam na stypendium zagranicznym w Strasbourgu. Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Oddziale Klinicznym Kliniki Położnictwa i Perinatologii Szpitala Uniewersyteckiego w Krakowie, gdzie specjalizuję się w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Prowadzę zajęcia z zakresu ginekologii ze studentami polskimi i zagranicznymi.

Jestem współautorem publikacji naukowych i doniesień zjazdowych. Swoje kwalifikacje podnoszę poprzez udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu ultrasonografii, ginekologii i położnictwa, endokrynologii ginekologicznej oraz medycyny perinatalnej. Dzięki temu w swojej pracy zawodowej kieruję się tylko aktualnymi standardami.

Moje zainteresowania zawodowe obejmują głównie kompleksową opiekę nad ciężarnymi zarówno w ciąży fizjologicznej jak i ciąży wysokiego ryzyka, nowoczesne metody diagnostyki ginekologicznej, endokrynologię ginekologiczną oraz leczenie niepłodności. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.