Cytologia

Cytologia jest metodą wykrywania nieprawidłowych komórek, najczęściej stosowaną w odniesieniu do wykrywania raka szyjki macicy. Badanie jest całkowicie bezbolesne i  polega na pobraniu plastikową szczoteczką komórek z zewnętrznej powierzchni szyjki macicy a także z kanału szyjki. Nie należy niepokoić się, występującym po pobraniu cytologii minimalnym plamieniem, szczoteczka  może naruszyć powierzchnię nabłonka.

Cytologia jest badaniem profilaktycznym. Badanie to jest prostym i szybkim testem mówiącym pacjentce o ewentualnych nieprawidłowościach dotyczących szyjki macicy. Zaleca się aby cytologia była pobierana przez odpowiednio przeszkolony personel medyczny.

Kiedy należy zgłosić się na cytologię:

  • w dystansie od miesiączki tj. najwcześniej 2-3 dni po zakończeniu miesiączki
  • należy również wziąć pod uwagę aby 2-3 dni przed cytologią nie współżyć, nie stosować tamponów, irygacji i jakichkolwiek innych ingerencji w pochwie

UWAGA – wielokrotnie prawidłowemu wynikowi cytologii, tj. „ nie stwierdzono zmian śródnabłonkowych ani procesu złośliwego” towarzyszą dodatkowe opisy lekarza patomorfologa: zmiany zapalne, reparacyjne, regeneracyjne – zwykle są to stany nie wymagające leczenia, interpretowane przez lekarza prowadzącego w zależności od kontekstu zdrowotnego danej pacjentki.