Certyfikaty

Ukończone szkoły:

  • Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Zarządzanie Jednostkami w Służbie Zdrowia CMUJ

Nagrody i wyróżnienia:

  • Nagroda Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
  • Wyróżnienie za ukończenie Studiów Doktoranckich w grupie 5% najlepszych studentów

Staże:

  • Imperial College London
  • Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków, Prokocim
  • Zakład Kardiologii Prenatalnej ICZMP

Certyfikaty: